ติดต่อเรา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา  นครราชสีมา

ที่ตั้ง  1362  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทร. 0-4492-2666  โทรสาร  0-4492-2667

ท่านสามารถส่งคำร้องเรียน หรือติชม ได้ที่ เวบบอร์ด
หรือที่ E-mail : banmetta@hotmail.com หรือ mettainstitute@dsdw.go.th